Ara

Erkek Öğrenci Yurdu M.E.B Merkez Cumhuriyet Erkek Öğrenci Yurdu
M.E.B Merkez Cumhuriyet Erkek Öğrenci Yurdu

Kayseri / Melikgazi

Erkek Öğrenci Yurdu Kayseri Talas Özel Ülkem Erkek Öğrenci Yurdu
Kayseri Talas Özel Ülkem Erkek Öğrenci Yurdu

Kayseri / Melikgazi