Ara

Blog -> Üniversite bilgilendirme platformu | Bölüm Tanıtımları

Öğrencinin konaklama ve eğitim süresi boyunca ihtiyaçlarına cevap veren tek site. Öğrencilerin eğitim hayatın da en uygun konaklama yapabilecekleri özel yurtları yanı sıra, eğitim hayatında ihtiyacı olan ders notları, eğitim açısından tüm bilgileri, bölüm tanıtımları, bölüm taban puanları sunarak öğrenciye en iyi rehberliği yapıyoruz.

Hemşirelik Bölümü Tanıtımı

Hemşirelik Bölümü Tanıtımı

Hemşirelik mesleği, bireylerin ve toplumun sağlığını koruma, iyileştirme ve sağlığın sürdürülmesinde görev alan bir meslek grubudur. Tarihi çok eskilere dayanır. Kelime anlamı kız kardeş demektir. Hemşire sadece tedavi uygulayan kişi demek değildir. Hasta ve hasta yakınının sürekli yanında olan ve onlara gerektiği zaman psikolojik destek sağlayan kişidir. Sunulan sağlık hizmetlerinin devam etmesi ve sürdürülmesi için hemşireye ihtiyaç vardır. Acil durumlarda hızlı karar verme ve uygulama, sürekli hasta yararını gözetme, etik değerlerden taviz vermeme bir hemşirenin sahip olması gereken becerilerden bazılarıdır.

Hemşirelik Fakültesi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Hemşirelik fakültesi sağlık bilimlerine bağlı olan ve lisans eğitimi veren bir fakültedir. Ülkemizde aktif olarak hemşirelik yapabilmek için hemşirelik fakültesinden mezun olmak gerekir. Hemşirelik fakültesine kız erkek her aday başvurabilir. Eğitim süresi 4 yıldır. Sağlık hizmetlerinin aktif üyesi olan hemşireler eleştirel düşünebilen, çözüm odaklı yaklaşan ve sağlığın her alanında bilime katkı sağlayan meslek gruplarıdır. Artık sağlık meslek liseleri hemşirelik bölüm tanıtımı yaparak mezunlarına üniversite okuma zorunluluğu getirmiştir. Sağlık meslek lisesi okunsa dahi lisans eğitimi almadan aktif olarak hemşirelik yapamazsınız.

Hemşirelik Fakültesi Bölümünün Amacı

Bölümün amacı hemşire yetiştirmektir. Hemşirelik fakülteleri bireyin ve toplumun sağlığının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülmesi için gerekli bilgi ve becerile sahip etik değerlere bağlı hemşireler yetiştirmek için hizmet verir. Hemşireler birinci basamak sağlık hizmetlerinden 3. basamak sağlık hizmetlerine kadar her alanda çalışma fırsatı bulurlar. Fakülteler sadece gerekli olan tedavinin uygulanmasını öğretmez, aynı zamanda bireyin sağlığının korunması ve eğitim sürecinde de hemşirelerin aktif görev alması için eğitim verirler. Özelikle toplumun hastalıklardan korunması için gerekli olan eğitim seviyesine çıkması hemşirelik fakültesi ile mümkündür.

Hemşirelik Fakültesi Bölümü Mezunu Olarak Çalışılabilecek İşler

Hemşirelik bölümü mezunları sağlık hizmetlerinin her alanında çalışabilirler. Çalışma alanı çok geniştir. Özel ve kamu hastanelerinde, birinci basamak koruyucu hizmetlerinde, toplum sağlığı merkezlerinde, bağışıklama programları ve kanser taramalarında, toplumun bilinçlendirilmesi için eğitim hizmetlerinde, iş yerlerinde iş yeri hemşiresi olarak çalışma alanı bulabilirler. Toplum sağlığının korunması için düzenlenen eğitim programlarında aktif olarak rol oynarlar. Okullarda ve revirlerde ilk yardımcı olarak görev alırlar. Ayrıca 112 acil sağlık hizmetlerinde hastaya hayati öneme sahip müdahaleyi yapan ekibin ana öğelerindendir.

Hemşirelik Fakültesi Bölümünde Hangi Dersler Var?

Hemşirelik fakültesi dersleri 1. sınıftan 4. sınıfa kadar farklı ders programları içerir. Anatomi, fizyoloji, mikrobiyoloji, hemşirelik esasları, çocuk sağlığı, dahiliye, cerrahi, kadın doğum, psikiyatri ve halk sağlığı ana dersle olarak okutulur. Ayrıca İngilizce, edebiyat, tarih, bilgisayar, sosyoloji, antropoloji okutulan diğer derslerdir. Ana derslerin hem teorik hem de pratik uygulaması vardır. Örnek verecek olursak 4. sınıf güz döneminde ki ana ders psikiyatridir. Dönem boyunca psikiyatri dersi alınırken aynı zamanda hastanelerin psikiyatri bölümünde staj yapılır. Teorik ve pratik uygulama aynı anda verilir. Bu sayede bilgi kısmını öğrenirken uygulama fırsatı da bulunur.

Hemşirelik Bölümü Mezunu Ne Kadar Maaş Alır?

Hemşirelik bölümü mezunu çalıştığı alana göre ücret alır. Bu kişinin tercihi ile alakalıdır. Özel sektörde çalışmak isterse seçimini ona göre yapar. Devlet memuru olarak çalışmak isterse kamu personeli seçme sınavına girmesi ve kazanması gerekir. Kamu hastaneleri ve aile hekimliğinde çalışırsa devlet memuru maaşı alır. Ayrıca fabrika gibi iş yerlerinde iş yeri hemşiresi olarak çalışırsa ücreti daha farklı olur. Genel olarak bakacak olursak ortalama aylık maaş 4 bin civarındadır.