Ara

Blog -> Üniversite bilgilendirme platformu | Bölüm Tanıtımları

Öğrencinin konaklama ve eğitim süresi boyunca ihtiyaçlarına cevap veren tek site. Öğrencilerin eğitim hayatın da en uygun konaklama yapabilecekleri özel yurtları yanı sıra, eğitim hayatında ihtiyacı olan ders notları, eğitim açısından tüm bilgileri, bölüm tanıtımları, bölüm taban puanları sunarak öğrenciye en iyi rehberliği yapıyoruz.

Eczacılık Bölüm Tanıtımı

Eczacılık Bölüm Tanıtımı

Tarihi çok eskilere dayanan eczacılık bilimi, günümüzde de üniversite adaylarının öncelikli olarak tercih ettikleri bölümlerin başında geliyor. Eski zamanlardan beri yaraların iyileştirilmesi ve hastalıkların tedavi edilmesinde kullanılan ilaç ve yöntemlerin modern bilimle birleştirilerek, etkisinin daha da artırılması ve bu konuda uzman kişilerin yetiştirilmesi için açılmış bir bölümdür eczacılık fakültesi.

 

Eczacılık Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Bir eczacı hangi ilacın, hangi hastalığın tedavisinde kullanıldığını bilmesi şarttır. İlaçların yan etkileri hakkında bilgi sahibi olması gerekir. Doktorların reçeteye yazdıkları ilaçları, doğru bir şekilde hazırlayarak hastaları nasıl kullanacakları konusunda bilgilendirmesi gerekir. Reçetesiz satılan ilaçların etkileri ve yan etkileri hakkında bilgi sahibidir ve hastaları da bu konuda bilgilendirmesi gerekir. İlaçların içeriğindeki etken maddeler hakkında bilgi sahibi olmalıdır.

Eczacı tarafından hazırlanarak hastaya verilmesi gereken ilaçların dozajlarını iyi ayarlayabilmesi ve hastaya hazır bir şekilde teslim edebilmesi gerekir. Laboratuvar ortamında ilaçları, kimyasal, mikrobiyolojik ve fiziksel yönden kontrol edebilmesi gerekir. Tedavi ya da diğer amaçlarla kullanılmakta olan zehirli ve toksin maddeleri hazırlayarak bozulmalarına karşı gerekli önlemleri alırlar. Kuralına göre dağıtımlarını yaparlar. Özel içeriğe sahip zehirli maddelerin reçetelerinin kayıtlarının mutlaka tutulması gerekir. 

Eczacılık bölümünde okumak isteyen öğrencilerin lise de fen derslerinin ağırlıklı olarak gösterildiği sayısal bölümünü tercih etmeleri gerekir. Lisede Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik bölümlerinde başarı gösterebilen öğrenciler, üniversite sınavlarında gerekli puanları aldıkları taktirde, eczacılık fakültelerinde okuma hakkı elde ederler. İnsan nesli var oldukça hiç kaybolmayacak mesleklerden olan eczacılık bölümü, geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de en önemli meslekler arasındaki yerini korumaya devam ediyor.

Eczacılık Bölümünün Amacı

Günümüzde ilaç sektörü en önemli ve köklü sektörlerin başında geliyor. Eczacılık fakülteleri kurulmasının temel amacı da ülkemizi ilaç sektöründe söz sahibi ülkeler arasında yer alması için çalışacak, eğitimli ve donanımlı eczacılar yetiştirmektir. Modern bilimin ilerlemesi ile önceleri tedavisi olmadığı söylenen hastalıkların aslında tedavi edilebilir olduğunun ortaya çıkmasıyla birlikte, eczacılık sektörü daha da önem kazanmış durumda. Gelişen bu sektörden pay alabilmek için, iyi eğitim almış, bilimsel gelişmeleri yakından takip edebilecek becerilere sahip elemanlar yetiştirilmesi, eczacılık fakültelerinin temel amacıdır.

Okullardaki eğitimin devamlılığını sağlamak ve daha kaliteli eğitim verebilmek için üniversitelerin kadrolarına yeni, genç ve dinamik akademisyenler kazandırmak da eczacılık fakültesinin asli görevleri arasında yer alır. Eczacılık bölümü mezunu olan kişilerin önemli bir toplumsal görevi vardır ki o da insanları bilinçli ilaç tüketimi konusunda bilgilendirmek, ilaç israfının önüne geçmek için çaba göstermek ve toplumun her kesiminden insanların bu bilinç seviyesine gelmesini sağlamaktır.

 

Eczacılık Bölümü Mezunu Olarak Çalışılabilecek İşler

En basit olarak eczanelerde eczacı kalfası olarak işe başlayabilirler. Durumu uygun olan mezunlar kendi eczanelerini de açabilirler. Bunun dışında ilaç firmalarının laboratuvarında yeni ilaçlar geliştirmek veya geliştirilen ilaçların etkileri ve yan etkilerinin neler olduğu konusunda çalışmalar yapabilirler.

 

Eczacılık Bölümünde Hangi Dersler Var?

İlk olarak Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik dersleri bu bölümün temelini oluşturuyor. Bitki Biyolojisi, Anatomi, Halk Sağlığı, Biyoistatikstik, Tıbbi Biyoloji, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Farmasötik Botanik teorik ve uygulama olarak iki ayrı ders, Analitik Kimya, Organik Kimya gibi pek çok ders eczacılık fakültelerinde öğrencilere anlatılıyor.

 

Eczacılık Bölümü Mezunları Ne Kadar Maaş Alır?

Ortalama olarak belirtmek gerekirse, Bir eczanede asistan olarak çalışan eczacılar, 2 500 ile 3 000 TL arasında değişen maaşlar alırlar. Eczacıların ise 4 000 ile 5 000 TL arasında değişen maaşları vardır.